[BIN: 3332]

Reven og bonden

Oppskrift 1926 av Erik H. Skogen etter Bergjet Skogen, Bø, Telemark .

1. Maen gjek seg i vealunden
mötte saa ræven i samre stunden
naa vil eg ha huden din
te for opunder luven min
-Forar du mæ rævahu te for oponder luva? -
2. Vi du gjeva mæg gaasesteik
beste og lastar eta ho feit
saa ska du faa huden min
te for opunder huven din
3. Jeg ska gjeva dæg gaasesteik
bedste og lastar eta ho feit
kom og da faa huden din
te for opunder luven min
4. Fram kom rævens syster
ville for ræven friste
vil du silja huden din?
te for opunder luven te kinn?
5. Ræven han lakka aaver ein dam
atte sto maen slap ikkje fram
Naa kan du ta huden min
te for opunder luven din
Forar du mæ rævahu te for oponder luva

Ekstra opplysninger

Orig. ms. TFM Rikard Berge DCVIII, s. 25f. (NFS, kopi) Nokko av Rævavisa