[BIN: 3331]

Reven og bonden

Oppskrift 1912 av Rikard Berge etter ukjent sanger, Rauland, Telemark .

1. Guten han kjeme lakkandes fram
reven han onde holte sprang
- Vil du gjeva meg huen min
Te for op onde luven min -

Ekstra opplysninger

Orig. ms. TFM Rikard Berge CCCIX, s. 112. (NFS, kopi) Reven og bonden

truleg 1912."i eit jolesamvære i Lid, Øyfjøll".