[BIN: 3330]

Reven og bonden

Oppskrift 1913 av Rikard Berge etter Kjersti Lillegaard, Mo - Skafså, Telemark .

1. Eg sko skaffe deg gaasesteik
Den sko vera baa tykk aa feit.
-Maa eg so faa buen din,
ti for uppunde luva. -
2. Hui æ vond aa misse,
maten fært vera vissa.
- haa eg so faa ---- -
3. Reven sette seg onder ein bakkje,
Skjyttaren skout'n bak i nakkje.
- haa eg kje no faa ---- -

Ekstra opplysninger

Orig. ms. TFM Rikard Berge CCXLVII, s. 17. (NFS, kopi) Reven og bonden