[BIN: 3328]

Reven og bonden

Oppskrift 1912 av Rikard Berge etter Hans Myri, Tinn, Telemark .

1. Röven han hoppa ivi ein damm
Skjyttaren sto att o slapp ikkje fram
-Kann e da faa huen din rövaaskjinn
ti for upponde luen min -
2. Jei ska gji dig gaasesteik
du ska væraa mykje feit
3. Jei ska gji dig hosur blaa
Dei ska vöra stutt o smaa

Ekstra opplysninger

Orig. ms. TFM Rikard Berge CCXL, s. 61. (NFS, kopi) Reven og bonden