[BIN: 3325]

Reven og bonden

Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Torstein Gvåll, uten lokalitet .

1. Ræven han lakka ivi ein damm
Skyttaren sat att, ikkje slapp fram,
- må eg få huen din,
ti for uppundi luen min-
2. so ska' du få gåsa steikt
o den ska' vorå alt so feit.
-Må ej få -- luen min -

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS Sophus Bugge i, s. 273 Bonden og reven