[BIN: 3322]

Reven og bonden

Oppskrift 1914 av Torleiv Hannaas etter Telleiv Aamundson Tveit, Lisle-Tovdal .

1. Mannen gjekk åt skogjen hen
o ville den reven skyte
so møtte han Mikkel broderen sin
"Ho' vil du no ha for huden din.
-Ti klæder ti punteluden min ti jula?"-
2. Å eg ska gje deg ein solbrune hest
Den beste som du kann rida
bare du vil låne meg huden din.
3. Ein solbrune hest va go nokk å få
men huden æ vørr å miste
Slett aller så får du huden min.
4. Eg ska gje deg so feit ei gås
den beste som du kann spise
bare om du vil --
5. Ei feite går va go nokk å få
men huden ---
-- --
6. Mannen h kleiv so høgt upp i tre
so høgt som han kunde sleppe
so sleppt h seg ne o slo seg i hel.
-o svor at h ville kje svelte i hel ti jula-

Ekstra opplysninger

Orig. ms. BF Torleiv Hannaas 400, s. 21-23. (NFS, kopi) Overskrift Reve-visa