[BIN: 3315]

Reven og bonden

Oppskrift udatert av Sophus Bugge etter J. Moe, Ulvik? .

1. Mannen gjekk paa Veaskog
höyre han, ko Röven gol.
-"Vilt du selja me Hui di
te For uppunde Luo mi?" -
2. Æg ha meg saa feit ei gaas,
ho staar bundi inna Laas,
Dæn vil æ deg gjeva,
-vil du selga meg Hui di
te For uppunde Luo mi". -
3. Inn kom Rövens Syste,
vilde mæ Röven kviskra.
-"Æ du gal, kann du 'kje se,
kjenne du 'kje Bondens Sne? -
4. Rövo he paa Skogje drog,
Röven gjore likaso:
-"Du kann 'kje faa Hui mi
te For upunde Luo di". -
5. Mannen vatt saa idla ve,
han la' Börso i eit Tre,
ha la' enne ne bogna Kviste,
saa skaut han Röven i Bryste.
-"No kann æ faa Hui di
te For uppunde Luo mi. -

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS Sophus Bugge 2, s. 75. Overskrift Mannen aa Röven I.