[BIN: 3722]

Revens arvegods.
Reven og Gullmund

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1911 av R. Berge etter Margit Vikjen, Mo, Skafså, Telemark .

1. Reven han sat uppi bakkjen aa gret
-de li uti nipp, sa reven-
Steffa Mouren mæ sin rosenkjinn
han vant seieren paa Kranselin
Bonden slengjer vipp
rom tapp
inkje Kranseli kjem ette for rova slapp.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. TFM R. Berge CCXXV, s. 42 (NFS, kopi)