[BIN: 3300]

Den store grisen.
Loagris.
Låvgris

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1852 av Moltke Moe etter Magnhild Schetelig, Bærum .

1. Og Grisen gik ut paa Bakken, paa Bakken
Ei Mil var han i Nakken, ja Nakken.
-Ja Loiagris.-
2. Og Grisen gik uti Hagan, i Hagan
Ei Mil var han i Magan, i Magan.
3. Og Grisen han hadde Rompe lang, ja Rompe lang
Hu rak ifra her til Amsterdam, ja Amsterdam.
4. Og Grisen gjorde en liden Lort, en liden Lort
Og femten Hester di truken bort, di trak en bort.
5. Og Grisen pissa en liten Skvet, en liten Skvet
Og femten Kværner de gik saa let, de gik saa let.
Ekstra opplysninger