[BIN: 3294]

Den store grisen.
Loagris.
Låvgris

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1891 av Moltke Moe etter Ånond Sigursli, Mo, Telemark .

1. Grisen hadde trøneringg,
femten favnar va den umkringg.
-O du Loagris, hadde trøneringg. -
2. Grisen hadde ører
som flere låvedörer
-O. d. L. - hadde örer. -
3. Gr. hadde auer
Som store knappeknauer
4. Gr. hadde skier
som store grånelier.
5. Gr. dreit' en liten lort
15 folar sill' trekkje'n bort.
6. Gr. hadde rumpe langg
som den længgste timregran.
7. Gr. pissa en liten skvett
15 kvennar på Bringsvær gjekk
Ekstra opplysninger