[BIN: 3716]

Kråkevisa.
Mannen og kråka

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av Cath. Elling etter ukjent sanger, uten lokalisering .

1. Aa mannen gjekk seg i veaskog
saa - lunden gol.
-hei fala, hei fala hei fa lalitu la (la) la la.-
Ekstra opplysninger