[BIN: 3714]

Kråkevisa.
Mannen og kråka

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av Cath. Elling etter ukjent sanger, uten lokalisering .

1. Aa kjære mi Kone hjælp nu meg
-høre man Fuglen sjunge-
Aa høyrer du Kraaka
-Der er Løv der er Løv udsprungne-
Ekstra opplysninger