[BIN: 3709]

Kråkevisa.
Mannen og kråka

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av Cath. Elling etter ukjent sanger, uten lokalisering .

1. Aa ma'n han gik i beitaskog
-hør dei fuglan sjunga-
so fekk'en høre kraaka gol.
-dirum dei dirum dei
detta live sprunga-

Ekstra opplysninger