[BIN: 3708]

Kråkevisa.
Mannen og kråka

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av Cath. Elling etter ukjent sanger, uten lokalisering .

1. Aa manden han skulde til veaskogs
-lallali lalala-
saa fik han se den kraaka ho flaug
-det drønnar i bondens tral la ru la-
Ekstra opplysninger