[BIN: 3705]

Kråkevisa.
Mannen og kråka

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av Cath. Elling etter ukjent sanger, uten lokalisering .

1. Bonden kjaurd' i Tømmarskog
-Jalle rial Jarral lan lei -
saa haur'n e Kraaka i Lunden gol
-de dundra i Dond' skar ral lan lei-
Ekstra opplysninger