[BIN: 3276]

Kråkevisa.
Mannen og kråka

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av ukjent samler etter ukjent sanger, uten lokalitet .

1. Mann han gjekk seg paa vedaskog
-hei - far-ra paa vedaskog-
Daa sat der ei kraake i lunden aa gol
-hei fa - ra faltu riltu raltu ra.-
2. Mann' hann tænkte med sjalve seg
aa tru no den kraaka vil drepa meg.
3. Aa m. han snudde um hesten sin
saa køyrde han heimatt til garden igjen.
4. Aa høyr du min mann kaa eg spyre deg
kor vart de av veden du køyrde til meg.
5. Eg køyrde no ingen ved til deg
for kraaka ho svor hu sku drepa meg.
6. Aa no ha eg aller haurt større skamm
ha du høyrt at ei kraaka kann drepa ein m.
7. Men kraaka kom ette paa takje aa gol
aa m. han upp gjøne ljoren for.
8. Aa m. han spente sin boge for kne
so skaut han den kraaka so ho datt ne.
9. So setter han fyre dei folane ti
men k. ho sprengde alle dei.
10. - - - - - - - tolv
daa køyrde han k. paa laavegolv.
11, So flo han den k. aa lema næ sund
ho vog innpaa seksten og tjuge pund.
(originalen delvis utydelig.)
12. Av skinne so gjorde han tolv par sko
dæ beste pare forærte han te mor.
13. Aa kjøte dæ salt 'an i tønne og fat
aa tunga den had han til julemat.
14. Av tarman gjorde han 12 par reip
og kløna dei hadd 'an te mykagreip.
15. Aa nebben den brukt han ti kyrkjeknap
uleselig
16. Aa munn den brukt han te svalakonn
aa øyro dei gjord han te tutarhorn.
17. Av augo so gjorde han stoveglas
aa nakken den sett han paa kyrkja te stas.
18. (?) den so ikkje k. kann nytta so
han vore kje vere ei kraaka aa faa.
Ekstra opplysninger