[BIN: 3270]

Kråkevisa.
Mannen og kråka

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av ukjent samler etter Joraan, Sætesdal, Aust-Agder .

1. Mannen han reiste i veaskog
so høyrer han kraaka i lunden gol.
So reiste han heim aa kjerte seg.
Eg meinar at kraaka vi drepa meg.
Ekstra opplysninger