[BIN: 3267]

Kråkevisa.
Mannen og kråka

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1900 av Harald Strøm etter ukjent sanger, Velfjord, Nordland .

1. Han Håko lakka te tømmerskog
så fekk han hoyr ei storkråka gol.
-Høyr du kor da rusla
å da brusla
bort i bondens seisalutten,
treitralutten, tra-la-la-la.-
2. Så gjekk han heim og klaga se' for karrinne si:
E' mein at den kråko vil drepa me'.
3. Kjærrinne ha aller haurt så stor ei skam,
at ei kråka kunn et opp ein vaksin mann.
4. Han Lasse tok storbørso å la ho på sitt kne,
så skaut han kråko, so ho datt ne'.
5. Å kråko ho tok no så stort eit fall,
i marke da dunnra, i berje da small.
6. All sina hus han måta i bto
foruten dasse si trekvitt sto.
7. Alt kjøtte han salta i femten kar,
foruten den steike han ga åt'n far.
8. A hue gjot han søtten par støvla å atten par sko
o så de toflan, han ga ho mor.
9. Hove da ha han te Møtnhustak
o ryjin ha han te kerkiknakk.
10. Læggan ha han te slipsteinås
o klørin ha'n te veiv deråt.
11. Brinan ha'n te supafat
og nebben ha'n te syrtynntapp.
12. Tarmen han bruka te finerring,
- - - - - - - - - -
13. Rauve han bruka te drikkarkrus
o Håko, han drakk se' så mant et rus.
Ekstra opplysninger