[BIN: 3251]

Kråkevisa.
Mannen og kråka

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1916 av Rikard Berge etter Ingebjørg Staulen, Seljord, Telemark .

1. Kraaka ho gol uti lunden
-Hei fallera uti lunden, -
----
2. Han kjørde 'o heim paa laavebru
3. Den som inkje kann nyttes kraaka saa,
han va' inkje være den K. faa.
4. Foi den ha' 'n ti skjinkjestaup
presten aa festen dei drakk ut-av.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. TFM Rikard Berge CCLXXXI, s.83f. (NFS, kopi) Den store Kraaka.