[BIN: 3221]

Kråkevisa.
Mannen og kråka

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1874 av Sophus Bugge etter ukjent sanger, uten lokalitet .

1. - - - - folanne sjau
av kråka fekk alle dei sin dau.
2. tarmanne - - sleareip
kløanne - - mykjagreip
3. leggjinne - - økseskaft
nebbe - - - tunnetapp
4. augo - - vindøygsglas
vengjinne tekkje di husetak
5. foi - - drykkjekrus
de drakk so mangen bra manns Godt rus.
6. Konta - - stormansrett
åt - - mett.
Ekstra opplysninger