[BIN: 3215]

Kråkevisa.
Mannen og kråka

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av Nils og Arne Magerøy etter ukjent sanger, Ålvundeid, Møre og Romsdal .

1. Mann' han kjaur te beitaskog.
-Haur man foglan sjunga!-
Der sat det ei kråke i lunden og gol.
-Dar di løvon sprunga.-
2. Og mann' heim åt kjerringjen og klaga se:
-Haur man fuglan sjunga.-
"Kråko vil no drepa me!"
3. "E kann no aldr tru fer sann
at kråko drep ein vaksin mann."
4. Og kråko ned på betin steig,
og mann' inni omnen så osko dreiv.
5. Så spent 'n bogan fer sitt kne,
så skaut han kråko, så ho datt ned.
6. Tå hauda gjord 'n ein lødoknapp,
'tå nebba så gjord 'n ein tynnetapp.
7. Tå tarmo gjord han se vedareip,
og klørne brukt 'n te møkjagreip.
8. Tå beino gjord han se skjenkjekrus.
Med vengjo så tekt 'n upp all' sin' hus.
Ekstra opplysninger