[BIN: 3210]

Kråkevisa.
Mannen og kråka

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av L. M. Lindeman etter Liv Sigurdsson Kosa, Sauherad, Telemark .

 Mann reiste at beite Skog
-hei fala at beite Skog-
saa fik han höire den Kraaka gol
-hei fallideli lideli la lala-

Ekstra opplysninger

Orig. ms. UBO No. Musikksaml., eske 203 ms. III Den store Kraaka