[BIN: 3197]

Kråkevisa.
Mannen og kråka

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1862 av L.M.Lindeman etter Ole Kristoffersen, Sørkedalen, (Ringerike), Akershus .

1. Manden han skulde te Vea-Skogs gaa
-fanta uti lutuatua-
saa fik han høre den Kraaka gol
-fanta uti lutuatua.-
Ekstra opplysninger