[BIN: 3193]

Kråkevisa.
Mannen og kråka

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av H. Ross etter ukjent sanger, Åseral .

1. Mannen han ville at Beiteskog
-heikom fallerirallala-
daa høyrd' ann den Kraakaa i Lunden gol.
-De duna i Bondin, fallalala-
2. Mannen snudde um Hesten sin,
so kjøyrde han heimatt ti Garen sin.
3. Aa høyr du min Mann kaa eg spyre deg:
kaar kom av den Ve-en, du kjøyrde ti meg?
4. "Eg kjøyrde ingjen Ve ti deg,
fyr Kraakaa ho svor ho sill' drepa meg."
5. De tottest vera ei store Skamm (Skomm),
at Kraakaa sill' drepa ein vaksin Mann."
6. Kraakaa kom ette paa Srovaa aa gol,
aa Mannen upp igjenom Skorsteinen for.
7. Aa Mannen spende sin Bogje fyr Kne,
so skaut han Kraakaa, aa ho datt derne.
8. Vengjinn dei ha han ti tekkja mæ Hus,
aa Fuæ hadd'ann ti Drykkjekrus.
9. Tarmann gjor' ann av tolv Par Reip
aa Klønann ha' han ti Mykjegreip.
10. Nebben ha han ti Tunnetapp,
aa Nakkjar ha' han Kyrkjeknapp.
Ekstra opplysninger