[BIN: 3187]

Kråkevisa.
Mannen og kråka

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Else Lönnegrav, uten lokalitet .

 manden kjöyrer sin hest umkring,
så kjöyrer han heim ette bogjen sin.
Ekstra opplysninger