[BIN: 3184]

Kråkevisa.
Mannen og kråka

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1891 av Moltke Moe etter Dårdi Rindedalen, Seljord, Telemark .

1. Manden han ville te skauen gå
-Trei lulli lulli lulla lei-
så kåm der ei kråke hoppands så.
-Trei.-
2. Å m. han spænde sin bogje for kne,
så skout han den kråka, så ho datt ne.
3. Så kåm der eit bo ifrå kongjens går:
"Hor gjor du av den kråka, du skout igjår?
4. Så sprette dei fe' o dei folænne fem,
å kråka sprængde alle dem.
5. = 4, kun: ni ~ di.
6. = 4. kun: tolv ~ så trekke di kråka på låvegolv.
7. Å kjøte eg saltar i tunnur å kar,
feruta den steikje eg forærde min far.
8. Å fjærine tekkte alt mitt hus,
å talgje den stöft' eg te lisspondslys.
9. Å af hovedet gjore jeg en kirkeknap
å nebbet ha' eg te ein tunnetapp.
10. Af tarmæne gjore jeg takkel å reip,
å beini eg gjore te ein mökjagreip.
11. Å dænn, som ikkje vi nytte den kråke så,
dænn sku visst ikkje kråke få.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS Moltke Moe 30, s. 15-16. Overskrift Den store kråka.