[BIN: 3693]

Den store nordmannen

Oppskrift 1901 av K. Liestøl etter Grundi R. Austegard, Åseral, Vest-Agder .

1. Paa hans bringebein der stend tvo kjempur
og slæst, ed stein:
- 2) Ein ser so til Phans næse, der stend tvo smedar og blæse.
-Var det' kje lækker normann -
2. Paa hans augnebryn, der stend tvo jentur
og drypter gryn.
Ein ser so til òre
Der dreg dei torsken med snòre.
Var osv.
3. Under hans tunge
der ligg ein bjørn med unge
Ein ser so til hans krokutte rygg
der stend tvo menner og trosjker bygg.
Var o.s.v.
4. Phans òyrieskjegg
der ligg ei gaas paa femtaan egg.
Ein ser so til hans krokutte kne
der stend toll smaaguta hògge ved.
Var o.s.v.
Ekstra opplysninger