[BIN: 3685]

Sort-Iver og Lusse.
Svarte Svein

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av S. Bugge etter Torbjørg Haugjen, Mo, Telemark .

1. Dær går en dans for Sòrt-Iver s bòr
-dei tröd' og en dans-
men ingjen mei hell Lusse gjore,
Trö dansen fyr en gòd elskov.
2. Adde spotta Sòrt Iver, for han va' sòrt,
men ingjen mei, hell Lusse gjore.
3. "Gud late meg alli slite dæn harm,
at eg sill sova på Sòrt-Ivers arm.
4. Gud late meg alli slite dæn kvie,
at eg sill sova mæ Sòrt-Ivers sie.
5. Sòrt-Iver gjekk seg for sin moder at stå:
"hossi ska' eg hæna Lusse få?"
6. "Du kaupe deg svarte kappe å kvite hest,
så rie no du som herre Pær prest !"
7. Han kaupte seg svarte kappe å kvite hest,
så rei då han som herre Pær prest.
8. Sòrt-Iver kjeme (kom) seg riand i går,
Lusses dynnir va' slegne i lås.
9. Han klappa på dynni mæ fingar små:
"statt upp Lusse, skrei lokur ifrå!"
10. "Ingjo stevna hev eg lagt
å ingjen lukkar eg inn um natt."
11."Du slepper inn dæn du likar best,
så slepper du inn han herre Pær prest."
12. Lusse aksla kåpa blå;
hò skreidde lokunne te å ifrå.
13. Lusse la' seg i sængi ne
Sòrt-Iver han springe veggjen te.
14. Tilegt um morgonen, dagjen va' ljos,
då va' Sòrt-Iver ti hesten fus.
15. "Heve du Lusse lat' slite dæn harm,
no heve du sovi på Sòrt-Ivers arm."
16. Som 15; kun: kvie~mæ Sòrt-Ivers sie.
17. "Å Sòrt-Iver, Sòrt-Iver bi ei ti!
du æ 'kje så sòrt, du bli ei hvid.
18. Å Sòrt-Iver, Sòrt-Iver bi ei stund,
alt mæ og snur mine klæi um!
Ekstra opplysninger