[BIN: 3100]

Bondeguten

Oppskrift 1911 av Rikard Berge etter Eivind Torleivsson Audversækre, Lårdal, Telemark .

 Der möttes jo to paa den vaterlands bru
de lovet hverandre sin ære og tro.
-Tro litt, trolovet den grönnan eng.-
Ekstra opplysninger