[BIN: 3088]

Bondeguten

Oppskrift udatert av Moltke Moe etter ukjent sanger, Rauland, Telemark .

1. Ungersvend og jomfrun de stander paa bro
-Tla la litula littulei latulu-
De snakkede saa meget om ære og om tro.
-for alle Gul(d) kroner1 og kransar.-
1(Kraner)
2. Saa stod der da en Tölper han lydde derpaa
at ungersvend han skulde til jomfru gaa.
3. Ungersvend han red og tölperen han sprang,
og tölparen han kom da saa meget före fram.
4. Tölparen han bankar og han slaar
og stat om skjönne jomfru skrei laasen ifraa.
5. Her ligger nu jeg en prinsesse saa bra,
men ikke staar jeg op og drar laasen ifra.
6. Tölparen han banker han bustar og han slaar,
og beste som han banker skri laasen ifra.
7. Tölperen han satte seg paa rödanguldstol
og statt op skjönne jomfru træk af mine sko.
8. Her ligger nu jeg en prinsesse saa god
men aldrig staar jeg op og drar af dig dine sko.
9. Tölparen han fatta deraf et godt mot
han sprang uti senga med strömper og sko
Ekstra opplysninger