[BIN: 3086]

Bondeguten

Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Else Lønnegrav, uten lokalitet .

1. Byfanten låner seg sadel å hest
å kappe som han va ein prest.
2. Eg hev aller havt ein adelsgår
eg hev' kje noko ærleg mans bån.
3. --- tolv gullblakke hester
eg hev' kje havt bare tvo haslekjeppar.
Ekstra opplysninger