[BIN: 3085]

Bondeguten

Oppskrift udatert av Moltke Moe etter ukjent sanger, uten lokalitet .

1. Torperen og ridderen de skulde bort at fri
å t. han rider för ridderen frem
-For alle guldkroner og kranser-
2. Å t. han pikka på dynen med fingrene små
-Hå på lille lille lae-
"Å er du vel jenta mi, så lukker du vel op.
3. Og jomfruen springer op, skyder låsen i frå
Å jomfruen trækker frem sin sölvbeslagne stol
Og böd ham en ridder at sætte sig derpå.
4. Og jomfr. trækker frem sit sölvbeslagne krus
å skjænker i for hannem ja både mjø å vin
Og jomfr. reder op silkesengen sin.
5. Hun böd da den ridder at lægge seg deri
Nu lakker det til morgen, min fader kommer op
nu er det best at ridderen han pakker sig her bort.
-Hå fra o.s.v.-
6. Jeg er jo ingen ridder, skjønt jomfru synes så
Jeg er dog ikke andet enn en fattig torpersvend
Å er du ikke andet ------
Så skal du ikke slippe med livet af min seng.
7. Å jomfruen hun trækker frem sit sölvbeslagne spjud
men torperen han smit (?) mellem vinduet ud.
8. Å jomfr. stod indenfor og hæggrede å lo
"Ja har du min ære, så har jeg dine sko!"
9. "Jeg skjötter så lidt et et par pinnelappa sko
Men aller så får jomfruen sin ære så god."
10. "I morgen skal min fader til Vesmarka by
Der skal [han] kjöbe mødom og den skal være ny."
11. Ja lad han kjöbe mødom for fire og fem
men aldig så får jomfruen den samre igjen.
Ja så skal jeg få mig fat i en liden skræddersvend
så skal han sy mig mødom og da skal gå i uleselig.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS Moltke Moe 14-15, s. 24f Overskrift Torperen og ridderen

Kristensen, Tyske folkeminder, II, nr. 13, pag: 25 (uleselig)