[BIN: 3078]

Bondeguten

Oppskrift 1906 av Rikard Berge etter Hæge Postmyr, Telemark .

1. Der staar et par paa Vatterlands bro
-haa, haa, ja, ja, tra laleli la.-
Dei lova - baat ære aa tro.
-Traa lett, slett aaver saa grøn en voll.-
2. Der sto ein bondegut lydde derpaa
i kvell sko - jomfr. gaa.
3. Aa daa de tok te mørkna paa
daa tok den guten te pusle aa gaa.
4. Han banka - fingane smaa
"Statt upp, skjøn j. - ifraa.
5. Ingjen hev eg stevne lagt
aa ingjen lukkar eg inn om natt.
6. Mins du de vi talte paa V. bro
so lova du meg baade - tro.
7. J. ho oto sengji sprang
ho lukte dei dørir, paa hengsli di slang.
8. J. ho at sengji sprang
aa b. te veggjen slang.
9. Daa at dagjen den blei lys
daa gaadd 'o at de va ein b. -
10. Visst' eg no du va ein b. -
so sille du aller gaa livanes ut.
11. Men b. gjenom glase sprang
dei sylvrødde knivar om hælane slang.
("førre kalla de de rødde, knivsholkar - "knivsrø'ar"
12. J. ho slo igjen aa lo
har du mi ære, so har eg din sko.
13. Eg kann no vel faa koup' eit par sko
men du fær aller di ære so go.
14. Min faer han reiser so ofte te by,
so kouper han meg ei ære paa ny.
15. Han kann koupe deg baate fire aa fem
men du fær aller den sama igjen.
Ekstra opplysninger