[BIN: 3063]

Møllardottera

Oppskrift udatert av C. Elling etter ukjent sanger, uten lokalitet .

 De va no tri Sellar som fann paa ei Raa
-skru, rompom, feiaren
fe de ruskar i Ro og de trillar i Tro fe di
tri som ligg' uti Tararo.-

Ekstra opplysninger