[BIN: 3058]

Møllardottera

Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter ukjent sanger, uten lokalitet .

  -Skru - skru - runtomfeia -
De trillar i tru, de ruskar i ru, dei tri dei gjekk på trarara.-

Hor ska' sekkjen stande
så musi ska 'kje grande.
Dær æ no slett ingjen musegjeng.
di for te myrkne litt,
då for den sekkjen te krupe å te gå.
Kjære min Datter -
Her æ' ingjen kj. -
Ti svara kona i kova låg,
de va' no slett ikkje den katten grå.
Tig eg tag du mæ deg, då du fekk mann
Tu no still å du få mein,
og I. med, du ha' mei hell ein.
Ekstra opplysninger