[BIN: 3056]

Møllardottera

Oppskrift udatert av Moltke Moe etter ukjent sanger, uten lokalitet .

1. De va no tri Gutar som tenkte paa raa.
-Snu ru u rultam ru for aa hjelpa nu mæ den trea son ligge i trar rar-/REFRENG>
Dei tenker paa Myllarens Datter aa faa.
-Fala lal um lu fili ali a Fila lit um lu, tili a-

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS Moltke Moe 69, s. 52. Overskrift Mjølnardotteri