[BIN: 3050]

Møllardottera

Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Joronn Bjønnemyr, Telemark .

1. --------- myllarebekk
Skrureirompomfei fær du helpa mei?
-de ruskar i ru de trallar i tru
får dei tri som låg uppå trarara.-
2. Hori ska sekkjen stande
der minste musanne gange.
3. Du set den sekkjen i mi dotters hus
der æ' di minste muse ho gjeng.
4. Du de for ti myrkne i vrå
krype å ti gå
5. Ti tala kjer(ingji i sængi) låg
---------
6. Der æ skalkar i våres hus.
---------
Ekstra opplysninger