[BIN: 3048]

Møllardottera

Oppskrift 1856 av Sophus Bugge etter ukjent sanger, uten lokalitet .

 De var tri uleselig, dei gjikk ossi vå.
Ekstra opplysninger