[BIN: 3040]

Møllardottera

Oppskrift 1910 av Rikard Berge etter Gunnhild Flatin, Flatdal, Seljord, Telemark .

1. Dæ va' tvo sellar som fant paa ett raa,
- Ola Maartenson Per Maartenson, -
aa dei ville baae myllarens datteri faa.
- Jesper aa Peter Eirikson
Olav Hansson
Peter Marenson
au daa ein køllut skræddar.-
2. Dei tvo tok den trea aa stapp at sekk,
so bar di 'n ivi ti myllarens bekk.
3. "Hott æ dæ du hev ut=i sekken din?"
"D'æ kje ana rug aa gveite fin."
4. Aa so sette di 'n ne innmæ datterens seng,
fe der æ dæ minst muso gjeng.
6. "Aa kjære min fader du tænder et lys,
jeg tror her æ røvarar i mitt hus!"
5. Som dæ blei mørkt i hver en vraa,
daa begjynte den sekkjen aa krabbe aa gaa.
7. "Kjære min fader du slukker ditt lys,
jeg tror dæ va' katten ho skout ti ei mus."
Ekstra opplysninger