[BIN: 3032]

Møllardottera

Oppskrift 1914-19 av Nils O. Dalen etter ukjent sanger, Bø, Telemark .

1. De va naa tri sellar som la seg om raa,
-snu ru a rittom rei, for aa hjelpe mei, for
den tredje som ligge i tramlala, -

Aa dom tenkte, dom möllarens datter skulde faa.
-fillalittomlei, filliattia, fillili.-
2. Aa saa tok dom den tredje aa stappa i ein sekk,
Aa kjære naa maa du kje daue av skrækk.
aa saa trekte ho av honom strömper og sko.
3. Aa jomfrua fort op i senga ho sprang
aa læregutten etter te veggen han slang.
4. Men som det tok te dagst og som det tok te gry
aa læregutten skulle paa verkstedet aa sy.
5. Aa jeg er nokk ingen ridder som jomfrua tenkte naa
eg er bare ein læregutt fra byen vera maa.
6. Ja er du er du bare ein læregut fra byen vera maa
saa sleppe du aldrig med livet herifraa.
7. Men læregutten ut gjenem vinduet sprang
men ein sölvbeslagen kniv ham i helane slang.
Aa jomfrua stod i vinduet og skratta og lo
8. Aa kjære min möllar du maler min sekk
aa du maler han fort menn naa slett ikkje vel.
9. Men ved midnatens tid byna sekken te aa gaa,
da gamla ho vakna aa fekk treskoa paa.
10. Aa kjære min møller du tender dit ljos
Her æ naa vist röverar ut i kons hus.
11. Aa kjære min fader du slekker dit ljos.
Dæ va bare katta ho spende te ei mus.
12. Aa du mor aa du mor a du burde ha skam
aa du sa ikkje saa da du sjölv vilde ha mann.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. TFM Rikard Berge CCXVIII, s.29-31.(NFS, kopi) Møllerdatteren.