[BIN: 3030]

Møllardottera

Oppskrift 1915 av Rikard Berge etter Margit Tveiten, Grungedal, Vinje Telemark .

 Aa høyre du de myllar aa myllarskroll,
du mel'e min sekk aa du tek ingjen toll.
(3 dje verse i Myllarvisa som eg hev skrivi).
Ekstra opplysninger