[BIN: 3023]

Møllardottera

Oppskrift udatert av Sophus Bugge etter ukjent sanger, Skafså, Mo, Telemark .

1. Dæ var tri brøar dei gjekk um rå
-Lyttnan, normann, grønnan bo-
dei tenkte på myllardottri få.
-Føri langt ut, føri lerken terk,
men dær kom fell som have,
site ho langelin
føri løven i bøn
dæ rinder å springer i grønnan eng
føri norden.-
2. Då dei kom seg at myllarens bekk
då stappa dei tvo dæn trea i ein sekk.
3. Då dei kom seg at myllarens damm
uti sto myllaren drukkjen va' han.
4. Hot æ' dæ du ber i sekkjen dinn
d'æ no rug å kveite så fin.
5. De seter no dæn i min datters sæng
før dær æ' no mysanne minste på gjeng.
6. Då de tok te stiddast å myrkast i vrå
då teker dæn sekkjen te krjupe å gå.
7. Kjære min fader du tenner i ljos
her heve vor' skjelmerar i vårs hus.
8. Han klappa hena på hviden kinn
tig du dær allerkjærasten min.
9. Kjære min fader du sløkkjer dæ ljos
dæ va' bare katten han spente ette ei mus.
10. Ti svara kjeringi i sængi låg
dæn katten hev støvlar å sporar uppå.
11. Tig du dær du bør hava skamm
du sa 'kje så dæn ti du vill' ha mann.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS Sophus Bugge I, s. 147f med overskrift Myllarvisa I