[BIN: 3017]

Valiknut (Snekkjelita)

Oppskrift 1847 av J. Moe etter Bendik Felland, Skafså, Mo, Telemark .

1. Skiøn Jomfru salar sin Gangar Graa
-Helimæn, Helimæn-
so ri o seg ti Ongesvends Gaard
-ta meg den ta meg den smukke-
Møiar a skiøn gjiljar Ongesven
i Løn for han sovnar.
2. Skiøn Jomfru ho kjæm seg rians i Gaar
Ongesvend dynnar va slagna i Laas.
-ta mæg den:------- -
3. Ho klappad paa Dyne mæ Fingar smaa
Stat up Ongesvend skrei Lokun ifraa.
4. Ingjen stevna hev eg lagt
enjen lukkar eg end om Nat.
5. Ho spænte paa Dynne mæ karske Fot
so Dynne ho dreiv oto Naglemot.
6. Ongesvend la seg mæ Stokken ned
Skjøn Jomfru springe at Veggen te.
7. Ho nippa i has Buksur ho drog i has Brok
Ongesvend Ongesvend snu deg imod.
8. Vi du no soso ti laga deg
saa gjæng eg paa Tinge aa klagar deg.
9. Gak du paa Tinge om du so vi
kada meg ei Skøkkje om eg fyjer kje deg.
10. Ongesvend kom seg for Øvregheds Bord
Eg kan enkji faa for Qvinfolkji Ro.
11. Ti so svara den Øvrigheds Mand
Ongesvend klagar si egjo Skam.
12. Ongesvend heim af Tinge for
Skiønjomfru sto at so got ho lo.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS J. Moe 9, 88-90. Overskrift Valiknut.

Prenta i D(anmarks) g(amle) F(olkeviser), 527Exx. cf. TSBF16.001