[BIN: 2971]

Korleis vil du føde meg

Oppskrift 1867 av Sophus Bugge etter ukjent sanger, uten lokaliet .

 Hva skal brura ha til mad
på den 12te dagen
12 beslagne piber
11 bedragne piger,
10 balonner og 9 galonner.
8
7 pund hærpund
6 pund storpund
5 Tunner grøn
4 patroner, 3 kanoner
to par ænner
mæ födderne mæ og et par holandske duer

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS Sophus Bugge C, s.47-48. Kva skal du føda meg med?