[BIN: 2970]

Korleis vil du føde meg

Oppskrift 1864 av Sophus Bugge etter Gunnild Sundsli, Fyresdal, Telemark .

 Hvad skal bruden ha till mat på den første dag
et par hollandske duer
Hvad - anden -
to par enner (føttene med et p: h.d.
- Tredje - tri karkoner,
føtt. m. et p. h.d.
- fjerde - fire pylser trik.
to par enner f. m. et p.
- fem te - fem tunnur flesk -
- sette - sex vinnsyrer -
- syvende - sjau vinnskorper -
- åttende - åtte Svaner mæ fjær å mæ don
- niende - ni ammer byrom omby1
1[først har jeg skrevet: byromby]
åtte Svaner mæ fjær å mæ don sjau V.,
tiende - ti bedragne piger
ellevte - ellev beslagne kvier
tolv majorer mæ sine kanoner.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. TFM Rikard Berge DCVI, s.65. (NFS, kopi) Kva skal du føda meg med?