[BIN: 2946]

Jutulen og Stolt Øli.
Jutulen belar til stolt Øli

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter ukjent sanger, uten lokalisering .

 Dei gjore bå vigsla å sopa gouleselig
-Nor unde fjolls endar. -
mest'e der, som ho sjov sto.
Jotul lokkar vene møy,
kann kje atte vende.
-i kvor ein kro -
Ekstra opplysninger