[BIN: 2944]

Jutulen og Stolt Øli.
Jutulen belar til stolt Øli

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1859 av Sophus Bugge etter ukjent sanger, uten lokalisering .

 Nu i hu, kjær sonen min
-Myrk va' den nåtti då du kome -
- din. De va' naatt å ingja dag, då dei framkome - han inn
So - din,
ti rukandes svelgjen fort
Dei gjore bå - gov,
vigslevatn skvette - i kvar kro.
Ekstra opplysninger