[BIN: 3679]

Rolv Gangar.
Gonge-Rolv

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1867 av S. Bugge etter ukjent sanger, uten lokalisering .

1. De va no han Gangar Rolv
han såg unde heddann ruke
anten de æ troll hell kristen sjæl
so sko' eg her igjenom krùpe.
2. Ut fe glugg å ut fe skugg
å ùt på nògan vie
eg höyrer de væl på stevi dine
å dù tore meg inkje bie.
3. Ut - skugg
- breie
-dine,
at dù æ ei ravalei.
Ekstra opplysninger