[BIN: 3673]

Rolv Gangar.
Gonge-Rolv

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1913 av R. Berge etter Olav O. Bjørnemyr, Mo, Telemark .

1. Om tala Rolv Gangar
han frys'e paa sine fòtar,
endaa verre fe elljasteinen
de klakar i hjarteròtar.
2. Om tala R. G.
han saag i helleren rjuke.
Ekstra opplysninger