[BIN: 3672]

Rolv Gangar.
Gonge-Rolv

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av R. Berge etter Eivind Audversækre, Lårdal?, Telemark .

1. Rolv Gangar laag paa langskjipe
den lange jolenaatt,
fekk inkje varme kveikje
fe njoskje de va' for raatt.
2. Om so tala Rolv Gangar
han frous no paa sine fotar
(endaa verre fe elvesteinen?)
de klaka i hjarterot
Ekstra opplysninger